Zelený kruh Olomouc
aktualne_tlacitko1.jpg, 15 kB
casopis_tlacitko1.jpg, 14 kB
casopis_tlacitko1.jpg, 14 kB
let.folk.scena_tlacitko1.jpg, 15 kB
historickevychazky_tlacitko1.jpg, 16 kB
zeleneakce_tlacitko1.jpg, 15 kB
Vážení čtenáři, v úvodu 17. ročníku vydávání časopisu "Zelení a doba" nám dovolte malý historický exkurs. List začal vycházet v roce 1990 pod hlavičkou Okresního sdružení Strany zelených v Olomouci pod názvem "Zelení vzteky". V roce 1993 přešel pod občanské sdružení Zelený kruh Olomouc a začal vycházet pod současným názvem.
      Prvním šéfredaktorem byl Jiří Jurečka, později Vladimír Coufal a MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. K duchovním otcům měsíčníku patří také RNDr. Martin Tichý a Bc.Miroslav Petřík, kteří stáli v čele redakční rady. Pod vedením těchto osobností a za stálé spolupráce uznávaného výtvarníka Jiřího Komára Jurečky si časopis udržoval vysokou úroveň. Na jaře 1994 bylo vydávání z finančních důvodů přerušeno, ale na podzim roku 1996 začal v omezeném nákladu opět vycházet.
      Současný náklad je 2 500 výtisků, je zasílán předplatitelům a volně prodejný v distribuční síti R.E.T. Je určen zejména lidem s přírodní životní filosofií, snaží se prosazovat princip udržitelného vývoje, podporovat neziskové organizace, zdravý životní styl a chránit naše přírodní a kulturní dědictví. Snaží se být širokou diskusní a názorovou platformou k problémům, které přináší "doba" lidem, kteří se snaží žít v souladu s přírodou. Obsahově je časopis cílen na dění v Olomouckém kraji, ale nevyhýbáme se ani některým globálním problémům. V letošním roce budeme vycházet opět jako měsíčník na recyklovaném papíru v rozsahu 16 stran.
      Díky podpoře Statutárního města Olomouce bude jeden výtisk i nadále za 7,-Kč, roční předplatné za 70,-Kč. S potěšením uvítáme Vaše příspěvky, zkušenosti, podněty i informace o Vámi připravovaných akcích, prostě vše, co by nás společně mohlo něčím obohatit. V roce 2008 bychom se chtěli soustředit na pořádání 8. ročníku Letní folkové scény a na projekt historických vycházek Drobné památky Olomoucka s Jánem Kadlecem. Přejeme Vám vše dobré v roce 2008 a příjemné čtení.
apache_pb.gif, 2 kB Zelený kruh Olomouc všechna práva vychrazena. Ó