Zelený kruh Olomouc
aktualne_tlacitko1.jpg, 15 kB
casopis_tlacitko1.jpg, 14 kB
casopis_tlacitko1.jpg, 14 kB
let.folk.scena_tlacitko1.jpg, 15 kB
historickevychazky_tlacitko1.jpg, 16 kB
zeleneakce_tlacitko1.jpg, 15 kB
Konané akce:
 01.02.2008 - 29.02.2008 - st-ne 10.00-17.00
 Klenoty Olomouckého kraje - ohrožené druhy rostlin nejen střední Moravy
 Výstava fotografií
 Sagittaria – sdružení pro ochranu přírody střední Moravy  Vlastivědné muzeum Olomouc
     Ohrožené druhy rostlin se kterými se bohudík můžete ještě stále setkat v přírodě nejen střední Moravy.  
  07.02.2008 - 17:00
 Ekovečer
 Veřejná beseda
 Hnutí Brontosaurus Jeseníky
 Ekoporadna HBJ, (budova jídelny ZŠ, Průchodní 154, 1.p.)
    Další z cyklu besed se zajímavými lidmi o životním prostředí, ekologii a šetrném životním stylu.
19.02.2008 - 17.00
 Sudetská setkávání 2: Setkání s Ivanem Dejmalem  Veřejná beseda
 Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
 Divadlo hudby Olomouc
    Bývalý ministr životního prostředí ČR byl spoluautorem knihy „Proměny sudetské krajiny“, která vzbudila ohromný zájem
     veřejnosti a kterou vydalo občanské sdružení Antikomplex>

Stovky fotografických dvojic, které vznikly nebo byly soustředěny v rukou členů občanského sdružení Antikomplex v souvislosti s projektem Zmizelé Sudety, představují ohromné dokumentární bohatství. Autoři přizvali dvě desítky lidí, kteří se soustavně a do hloubky zabývají různými aspekty sudetské krajiny – od ekologů, přes architekty a urbanisty, až po podnikatele. Knihu tvoří pojednání zániku sídel a infrastruktury, o němž podávají výmluvné svědectví dvojice fotografií známé ze Zmizelých Sudet. Jedná se zde vedle úvah nad koncem starých Sudet, likvidací obcí a duchovních památek či totální devastací krajiny v severočeské uhelné pánvi také o často pozoruhodné proměny přírody, o problematický vývoj architektury před i po roce 1989 nebo o vývoj vztahu lidí k opuštěné a znovu s velkou námahou dosidlované a oživované krajině. Kniha je zásadním prohloubením poznání minulých i současných problémů jedné třetiny naší země.


  06.03.2008 - 17:00
 Ekovečer - veřejná beseda
 Veřejná beseda
 Hnutí Brontosaurus Jeseníky
 Ekoporadna HBJ, (budova jídelny ZŠ, Průchodní 154, 1.p.)
    Další z cyklu besed o se zajímavými lidmi o životním prostředí, ekologii a šetrném životním stylu.
07.03.2008 - 17.00
 Soví noc  osvětová akce pro veřejnost
 Ornitologická stanice Muzea Komenského Přerov
 areál ORNIS, Bezručova 10
    Čtvrtý ročník oblíbené akce s ukázkou živých sov.

Tentokrát se zaměříme na méně známé skutečnosti - valná většina sov žije v tropech a nic o nich nevíme! Na závěr bude tradiční procházka do parku Michalov a poslouchání jarního toku sov.


  12.03.2008 - 18:00
 Životní prostředí na Šumpersku
 Veřejná beseda
 DDM Vila Doris Šumperk
 v budově DDM Vila Doris
    Jak je na tom životní prostředí za našimi humny?

 Diskusní večer o živostním prostředí v Šumperku a okolí, představení nové publikace o živostním prostředí na Šumpersku.


  18.03.2008 - 17.00
 Sudetská setkávání 3: Večer se sdružením Antikomplex
 Veřejná beseda
 Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
 Divadlo hudby Olomouc
    Již deset let se problematikou Sudet zabývá občanské sdružení Antikomplex. Jeho činnost vyvolává celou řadu diskusí, zejména citlivým tématem je poválečný odsun Němců. Posluchači večera mohou o problematice Sudet diskutovat přímo se členy občanského sdružení.


  22.03.2008 - 7.30
 Ptáci Tovačovských rybníků
 ornitologická exkurze
 Ornitologická stanice Muzea Komenského Přerov
 hráz rybníka v Tovačově
    Pozorování tahu ptáků z hráze rybníka.

 Uvidíme běžné i vzácnější druhy kachen, ledňáčka a řadu druhů vracejících se na severská hnízdiště. Průvodce odjíždí z autobusového nádraží v přerově, je možné se přidat na hrázi rybníka. Přesný čas srazu se může změnit podle jízdních řádů pro rok 2008.


  28.03.2008 - 30.03.2008 -
 Akce Příroda 2008
 Pracovně - vzdělávací víkend
 Hnutí Brontosaurus Jeseníky
 Jeseník
    Na pomoc přírodě v Rychlebách, Jeseníkách či jiném místě v Olomouckém kraji.


  28.03.2008 - 18:00
 Den Ptactva
 Veřejná beseda
 DDM Vila Doris Šumperk
 budova DDM Vila Doris
    Oslavte s námi Den Ptactva

 Promítání snímků z ptačí říše, spojené s besedou.
Přírodě OK
Přírodě OK
Přírodě OK
Přírodě OK
Přírodě OK
Přírodě OK
Přírodě OK
Přírodě OK
Přírodě OK
Přírodě OK

apache_pb.gif, 2 kB Zelený kruh Olomouc všechna práva vychrazena. Ó